De architect aan het woord

29-06-2022

Overige berichten

De door 4D architecten ontworpen woningen bevinden zich in het deelgebied 'Woonvelden' en op het 'Landelijke erf aan de boomgaard'.


De woningen in de ‘Woonvelden’ bestaan uit tweekappers en rijwoningen. Deze woningen hebben een eigentijdse uitstraling waarbij genuanceerde bakstenen in combinatie met verticale geveldelen het bepalende gevelbeeld weergeven. Detaillering met horizontale uitkragende betonnen elementen, versterken het gewenste beeld en zorgen voor meer plasticiteit in de gevels.


Bij de tweekappers zijn op bepalende hoeklocaties volume accenten toegevoegd in de vorm van een dwarskap. Daarnaast benadrukken extra kozijnen in de zijgevel de tweezijdige oriëntatie van deze woningen. De toevoeging van (schijn)schoorstenen geeft een totaal beeld dat past bij de beeldkwaliteit.


Het ontwerp van de woningen op het ‘Landelijke erf aan de boomgaard’ is afgestemd op de aanwezige historische boerderij aan de Meengatstraat. De acht rijwoningen refereren naar een oude boerenschuur die behoort bij de boerderij. Door de voorgevels van de ‘tussenwoningen’ wat verder naar achteren te plaatsen, komt de constructie van de ‘oude schuur’ bloot te liggen. De dichtgetimmerde positie van de schuurdeur in de zijgevels is nog duidelijk herkenbaar. Genuanceerde baksteen en grote donkere vlakken met verticale geveldelen geven deze woningen een ingetogen karakter met een knipoog naar het verleden passend bij de landelijke sfeer.


René Klein Horsman

4D architecten


Een deel van de locatie 'Woonvelden' is ingevuld met een innovatief en duurzaam bouwconcept


Deze woningen bestaan uit twee blokken rijwoningen (bouwnummers 18 t/m 25). Voor deze woningen is gekozen voor een eigentijdse architectuur waarbij de verbinding met de overige woningen wordt gezocht in de hoofdmassa en materialisatie. Door het toepassen van genuanceerde bakstenen, voorzien van metselwerk detailelementen ontstaat een uitstraling die zich naadloos in het plan voegt. Het toegepaste verticale metselwerk is een element dat een sterke verbinding legt met de overige ontwerpen.


De eindwoningen van de twee blokken zijn voorzien van een dwarskap zodat stedenbouwkundig wordt gereageerd op de gekozen verkaveling. Deze kopgevels zijn voorzien van openingen waardoor ook aan deze zijde een open karakter ontstaat.


De achtergevels van de woningen zijn volledig voorzien van donkere zonnepanelen passend bij de gekozen dakbedekking.


Menno Pijffers

4D architecten